Vườn ươm doanh nghiệp

SHBI

Websites: http://www.shbi.vn

Trong vòng đời của một doanh nghiệp thì giai đoạn khởi sự là thời kỳ có nhiều rủi ro và tốn kém nhất. Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ lại chịu rủi ro và tốn kém hơn nữa bởi quá trình chuyển từ ý tưởng sáng tạo ban đầu trở thành những sản phẩm và việc sản phẩm này có tiếp cận được với thị trường tạo ra những thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp. Một phần lý do của điều này là sự liên kết chưa chặt chẽ và thông suốt giữa nghiên cứu khoa học công nghệ với công nghiệp và thị trường. Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao ra đời với mong muốn bù đắp thiếu sót này, một mặt giúp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu rủi ro và chi phí cho các doanh nghiệp mới hình thành dựa trên công nghệ; mặt khác hỗ trợ và thúc đẩy việc thương mại hóa và ứng dụng thành tựu khoa học vào cuộc sống, tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao.

Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao sẽ được đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn quốc tế, lắp đặt các trang thiết bị văn phòng, hệ thống mạng viễn thông và các phòng thí nghiệm hiện đại, chuyên nghiệp. Các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp cũng sẽ được Vườn ươm thiết kế đa dạng, quy mô và chất lượng nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác ươm tạo doanh nghiệp.

Các lĩnh vực mà Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao thực hiện ươm tạo doanh nghiệp bao gồm:

o  Công nghệ thông tin-viễn thông

o  Cơ điện tử-tự động hóa, vi điện tử.

o  Công nghệ nano, vật liệu mới, năng lượng.

o  Công nghệ sinh học, công nghệ môi trường.