Vườn ươm doanh nghiệp

Quang Trung Incubator

Websites: http://vbi.vn

Thành lập năm 2005 và đi vào hoạt động từ năm 2008, Công ty TNHH Ươm tạo Doanh nghiệp Phần mềm Quang Trung (gọi tắt là QTI) mang trên mình sứ mệnh xây dựng một trung tâm ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp. QTI đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phần mềm thành ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển bền vững và tăng trưởng cao về kinh tế, tạo ra nhiều việc làm mới, xây dựng thương hiệu CNTT quốc gia, đồng thời phát huy tiềm năng và trí tuệ của người Việt Nam, đặc biệt là tiềm năng và trí tuệ của thế hệ trẻ Việt Nam. Ngoài ra, QTI còn tích cực khuyến khích hình thành phát triển các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin trong phạm vi thành phố HCM, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp phần mềm thành ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển bền vững và tăng trưởng cao về kinh tế, tạo ra nhiều việc làm mới, xây dựng thương hiệu CNTT quốc gia.

Tham gia "vườn ươm", các doanh nghiệp sẽ được cung cấp các tiện ích gồm: không gian làm việc, trang thiết bị, các tiện ích dùng chung như phòng họp, hội thảo, đào tạo, phòng video conference, phòng thoại, phòng kiểm tra phần mềm và các chuổi dịch vụ phát triển DN của QTI như quy trình sản xuất phần mềm, các chương trình đào tạo nâng cao kỹ kỹ năng chuyên môn cho DN như quản lý DN, tư vấn nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh, trợ giúp pháp lý, tuyển dụng lao động, liên kết tài chính, doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến kinh doanh, thực hiện những hợp đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong nước và gia công xuất khẩu; hỗ trợ tìm nguồn tài chính đầu tư cho các dự án triển.

Đến nay, QTI đã ươm tạo hơn 20 Doanh nghiệp phần mềm và có rất nhiều các doanh nghiệp thành công như BTM, DMG, SYMBIO, AMBITION, SOLID LINE, VMT,….

Phương hướng hoạt động và mục tiêu nhiệm vụ 2012-2016

Xây dựng một trung tâm ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phần mềm thành ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển bền vững và tăng trưởng cao về kinh tế, tạo ra nhiều việc làm mới, xây dựng thương hiệu CNTT quốc gia, đồng thời phát huy tiềm năng và trí tuệ của người Việt Nam, đặc biệt là tiềm năng và trí tuệ của thế hệ trẻ Việt Nam. 

Nhiệm vụ chiến lược:

Tích cực khuyến khích hình thành phát triển các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin trong phạm vi thành phố HCM, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp phần mềm thành ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển bền vững và tăng trưởng cao về kinh tế, tạo ra nhiều việc làm mới, xây dựng thương hiệu CNTT quốc gia.

Mục tiêu hoạt động:

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp phần mềm vừa và nhỏ. Tăng tỉ lệ các doanh nghiệp trẻ có khả năng tồn tại và thành công từ 30% và trên 70%.  

Mục tiêu ngắn hạn (2012-2016):

  1. Mỗi năm ươm tạo thêm 4 doanh nghiệp
  2. Tạo ra 30 việc làm mới
  3. Hỗ trợ thương mại hoá ít nhất 2 ý tưởng kinh doanh
  4. Tổ chức đào tạo ít nhất 12 khoá học cho các doanh nghiệp cũng như hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các trung tâm ươm tạo khác mỗi năm.
  5. Thiết lập duy trì quan hệ với các đối tác hoặc tổ chức tài chính trong và ngoài nước
  6. Kết nối hợp tác với các doanh nghiệp được ươm tạo. Phổ biến và tuyên truyền về mô hình vườn ươm cho các tỉnh thành khác
  7. Hợp tác xây dựng và phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao với Bộ Khoa Học và Công Nghệ theo công văn số:2960/BKHCN-CNC ngày 21 tháng 11 năm 2011.

Mục tiêu dài hạn (2016-2020):

  1. Vườn ươm kết hợp với các doanh nghiệp đã được ươm tạo thành công, xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ cho cộng đồng
  2. Vườn ươm kết hợp với các doanh nghiệp xây dựng quy trình sản xuất phần mềm chuẩn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm phần mềm Việt Nam.
  3. Vườn ươm doanh nghiệp phần mềm Quang Trung trở thành một vườn ươm thương mại đầu tiên của Việt Nam.