Vườn ươm doanh nghiệp

  • SHBI

    image1

    Trong vòng đời của một doanh nghiệp thì giai đoạn khởi sự là thời kỳ có nhiều rủi ro và tốn kém nhất. Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ lại chịu rủi ro và tốn kém hơn nữa bởi quá trình chuyển từ ý tưởng sáng...

Trang: «« «123