Vườn ươm doanh nghiệp

KHOAHOCTRE

Websites: http://www.khoahoctre.com.vn

Chào mừng các bạn đến với Website Trung tâm Phát triển Khoa học và công nghệ Trẻ. Wesbite được hình thành nhằm mục đích hỗ trợ thanh niên thành phố học tập và nghiên cứu khoa học, chỉ với mong muốn rằng Website sẽ góp một phần nhỏ trong việc động viên mỗi thanh niên, sinh viên Thành phố hãy xây dựng cho mình một động lực học tập, một khát vọng khẳng định bản thân, khẳng định trí tuệ thế hệ trẻ Việt Nam, khẳng định vị trí Việt Nam trên bản đồ thế giới.

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRẺ
Khơi nguồn sáng tạo - Chắp cánh ước mơ

 

Địa chỉ trụ sở: Số 1 Phạm Ngọc Thạch – Q1 – TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.38.233.363 - 08.38.230.780
Email:
khoahoctre@gmail.com
Websites:
www.khoahoctre.com.vn


Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ là đơn vị thuộc Thành Đoàn TP. HCM, được giao thực hiện các nhiệm vụ tập hợp, động viên và phát huy phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật của tuổi trẻ thành phố, tổ chức các giải thưởng, đầu tư nghiên cứu, thực hiện một số công trình khoa học kỹ thuật có giá trị kinh tế, tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý kinh tế.

 Khi mới được thành lập vào ngày 03/08/1989 theo quyết định số 444/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm mang tên là "Trung tâm Sáng tạo Khoa học kỹ thuật và Công nghệ Trẻ", trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 12/08/1998 Trung tâm chính thức được đổi tên thành "Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ" cho đến nay. 

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ TP.Hồ Chí Minh đã có 20 năm phát triển và trưởng thành với một đội ngũ cán bộ nhân viên và lãnh đạo, cán bộ khoa học và đội ngũ cố vấn giàu lòng nhiệt huyết đang từng ngày đổi mới cùng với sự phát triển chung của cả nước.