Vườn ươm doanh nghiệp

HueCIT

Websites: http://www.huecit.vn

Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT), trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, được thành lập từ năm 2000 với nhiệm vụ:

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cao cấp về công nghệ thông tin (CNTT) cho Tỉnh
Ứng dụng CNTT để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế - xã hội
Phát triển CNTT thành ngành kinh tế trọng điểm của Tỉnh

Lĩnh vực hoạt động
Đào tạo các lập trình viên, kỹ thuật viên theo chương trình Aptech (Ấn Độ)

Đào tạo Tin học cho cán bộ công chức và Anh ngữ chuyên ngành CNTT

Tư vấn, xây dựng các hệ thống thông tin quản lý và các giải pháp tin học hóa

Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, khai thác, phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Thiết kế, xây dựng các cổng thông tin điện tử (portal), các ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các phần mềm nhúng.
Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng cục bộ, mạng diện rộng, các hệ thống tích hợp và các dịch vụ kỹ thuật CNTT.
Cho thuê cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các dịch vụ Internet
Công viên phần mềm và Vườn ươm CNTT