Vườn ươm doanh nghiệp

HBI

Websites: http://www.hbi.vn

Ai có thể trở thành khách hàng trong Vườn ươm?

Doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp trẻ trong ngành chế biến và đóng gói thực phẩm; Có sáng kiến kinh doanh để sản xuất ra những phẩm chất lượng cao; Có kế hoạch kinh doanh và phương án sản xuất mang tính thuyết phục; Có khả năng kinh doanh

Doanh nghiệp muốn trở thành khách hàng phải đảm bảo những tiêu chí sau đây:

1.      Doanh nghiệp là đơn vị mới khởi sự hoặc đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội có mong muốn mở rộng và đa dạng hoá sản phẩm

2.      Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến và đóng gói thực phẩm

3.      Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh

4.      Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải là sản xuất

5.      Doanh nghiệp hoặc cá nhân (trong trường hợp vừa khởi sự) phải có một tài khoản hoạt động tại ngân hàng

6.         Số lao động toàn thời gian trên thực tế  không vượt quá 300 tuỳ theo hoạt động và ngành nghề

7.      Có đơn đăng ký xin tham gia vào HBI (Download tại đây) 

8.      Có kế hoạch kinh doanh theo mẫu hướng dẫn (Download tại đây)

9.      Có đăng ký thuế

10.   Có báo cáo tài chính của doanh nghiệp từ năm trước và quí trước (nếu là đơn vị đang hoạt động)

11.   Có bản khai thuế từ năm trước và được xác nhận bởi cơ quan thuế (nếu là đơn vị đang hoạt động)

12.   Có chứng nhận về hoàn thành các nghĩa vụ thuế (nếu là đơn vị đang hoạt động)