Vườn ươm doanh nghiệp

BSSC

Websites: http://bssc.vn

BSSC viết tắt từ chữ Business Startup Support Centre - Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

BSSC được thành lập theo Quyết định số 4532/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 10 năm 2010 về tổ chức lại Trung tâm Thông tin tư vấn kinh tế Thanh niên thành Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trực thuộc Hội LHTN Việt Nam – TP Hồ Chí Minh