Vườn ươm doanh nghiệp

ABI

Websites: http://www.abi.com.vn

MỤC TIÊU
Xây dựng môi trường thuận lợi nhằm nuôi dưỡng các doanh nghiệp mới thành lập phát triển thành các doanh nghiệp đủ năng lực cạnh tranh trên thương trường.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ƯƠM TẠO

Tổ chức, cá nhân có ý tưởng công nghệ muốn thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp mới thành lập không quá 2 năm muốn hoàn thiện công nghệ hoặc phát triển sản phẩm mới.

TIÊU CHÍ CÔNG NGHỆ

Thuộc các lĩnh vực: Công nghệ sinh học nông nghiệp; Chọn tạo giống cây trồng; Chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp; Bảo quản và chế biến nông sản; Nuôi trồng nấm, cây dược liệu; Canh tác trong nhà màng không sử dụng đất; Hoa, cây cảnh, cá cảnh…

Sử dụng công nghệ tiên tiến; công nghệ mới áp dụng tại Việt Nam hoặc được cải tiến, đổi mới, sáng tạo công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Sử dụng các vật liệu mới, các sản phẩm hoặc công nghệ thân thiện với môi trường.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA ƯƠM TẠO

Có ý tưởng hoặc kết quả nghiên cứu, công nghệ… có tính khả thi thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sở hữu hợp pháp các kết quả nghiên cứu, công nghệ… sẽ áp dụng khi tham gia Trung tâm Ươm tạo.

Thuộc các lĩnh vực ưu tiên ươm tạo, phù hợp với các tiêu chí công nghệ.

Có kế hoạch kinh doanh khả thi.

Có nhu cầu thực sự về sự hỗ trợ của Trung tâm Ươm tạo.

Không xung đột với các doanh nghiệp khác tại Trung tâm Ươm tạo.

Đáp ứng khả năng tương thích với các tiện ích, chương trình ươm tạo và sẵn sàng về nguồn lực.

Cam kết tham gia các hoạt động của Trung tâm Ươm tạo như: quảng bá, tham quan, gặp gỡ, đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ…

Cam kết chia sẻ và bảo mật thông tin giữa doanh nghiệp và Trung tâm Ươm tạo.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Hỗ trợ cơ sở vật chất: văn phòng làm việc, phòng thí nghiệm, nhà kính, nhà lưới, nhà kho, phòng trưng bày sản phẩm, đất đai, phòng họp, hội thảo…

Hỗ trợ thiết bị dùng chung: máy photocopy, máy in, máy fax, máy chiếu…

Hỗ trợ dịch vụ văn phòng: lễ tân, thư ký, kế toán, internet…

Hỗ trợ đào tạo, tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, kỹ năng quản trị và phát triển doanh nghiệp.

Hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoàn thiện và cải tiến sản phẩm.

Hỗ trợ xây dựng mối liên kết, tiếp xúc các nhà đầu tư, các nguồn tài chính, nguồn nhân lực, các chương trình, chính sách ưu đãi của nhà Nước…

Hỗ trợ quảng bá, tiếp thị, tìm kiếm đối tác, tìm kiếm thị trường, tham quan…