Tin tức

SBI tiếp đoàn tư vấn xây dựng chính sách cho vườn ươm

Ngày 6 tháng 03 năm 2013, Ông Lê Văn Hiếu – Giám đốc Trung tâm đã đón tiếp Đoàn tư vấn xây dựng chính sách cho vườn ươm Việt Nam do Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền – Phó trưởng phòng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Ông Simon Armstrong và Bà Mataeja Dermastia cố vấn cấp cao của bkp (Development Research & Consulting), Bà Cap Thị Văn Anh, Bà Niels De Block, Ông Donatella Di Vozzo – chuyên gia CTB (Belgian Development Agency) và Bà Nguyễn Quỳnh Chi – chuyên gia tư vấn cao cấp OCD đến tham quan, trao đổi và tìm hiểu về tình hình hoạt động ươm tạo của Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp phần mềm Quang Trung.


Tin liên quan