Tin tức

Đoàn sinh viên khởi nghiệp đến từ Trường Đại Học Handong Global University

Ngày 03 tháng 10 năm 2013, Ông Lê Văn Hiếu - Giám đốc Trung Tâm Ươm Tạo Doanh Nghiệp Phần Mềm Quang Trung tiếp đoàn sinh viên Hàn Quốc đến thăm quan. Trong đoàn gồm có GS Daiyon Cho - Giám đốc chương trình quản lý toàn cầu Trường Đại Học Handong Global University. Đoàn sinh viên đến tìm hiểu về mô hình vườn ươm doanh nghiệp tại Việt Nam và các doanh nghiệp được ươm tạo. Trung tâm đã giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển và hướng dẫn đoàn đi thăm quan một số doanh nghiệp tại cơ sở. Đây cũng là đoàn sinh viên nằm trong chương trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp giữa Trung tâm và Trường Đại Học Handong Global University.

Tin liên quan